contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

XCopy of E-l K-a

Yhdessä matkalla - kirkon puolesta

ET_Kukkola_Emil_2018_web800.jpg
 
 

Eemil kukkola
Kv: 19,  Sn: 91

kauppatieteen lisensiaatti
Kalajärvi

Henkilökuvaus

Minulla on vahvat juuret Espoossa sillä olen asunut täällä perheineni vuodesta 1974 lähtien. Perheeseeni kuuluu vaimoni lisäksi kaksi jo omilleen muuttanutta tytärtä ja neljä lapsenlasta. Lasten perheiden kautta minulla on hyvä tuntuma eri ikäpolvien elämään ja ajatuksiin.

Työurallani Espoossa olen toiminut opettajana kauppaoppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa eläkkeelle jäämiseeni saakka. Koulutukseni pohjalta vahvin alueeni on talousosaaminen. Tutkijakoulutus on opettanut suhtautumaan asioihin ja ongelmiin analyyttisesti ja taustat huomioon ottaen.

Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa olen toiminut jo useampia vuosia messuavustajana tuomiokirkossa ja Kalajärven kappelilla. Tämä tehtävä on antanut uusia näkökulmia seurakunnan toimintaan ja tuonut myös itse seurakunnan lähemmäksi. Muihin tärkeimpiin harrastuksiini kuuluvat liikunta eri muodoissa, vapaaehtoinen maanpuolustustyö sekä toiminta karjalaisseuroissa.

Näin riviseurakuntalaisen näkökulmasta oman ja muidenkin espoolaisten seurakuntien toiminta näyttäytyy monipuolisena ja korkeatasoisena. Näin en pysty hahmottamaan tarvetta millekään isommalle suurelle avaukselle. Haasteellisinta lienee toimintamuotojen kehittäminen niin, että myös nuoria aikuisia saataisiin enemmän mukaan erilaisiin aktiviteetteihin. Lähinnä tämän koen omaksi painopistealueekseni.

 

Lisätietoja