contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

XCopy of H-i S-i

Yhdessä matkalla - kirkon puolesta

ET_Sorvari_Heikki_2018.jpg
 
 

heikki sorvari
Kv: 32, Sn: 104

dipl.ins., kirkolliskokousedustaja, kirkkohallituksen jäsen
Mikkelä

Henkilökuvaus

Olen kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, opiskelin Otaniemessä ja sieltä löysin myös vaimoni. Suuresta lapsikatraastamme enää yksi asuu kotona. Lastenlapset pitävät meitä virkeinä.

Työurani tein tietotekniikan yrityksissä myynnin ja markkinoinnin sekä toimitusjohtajan tehtävissä. Viimeiset 15 vuotta olin projektijohtajana ja alihankintapäällikkönä Nokian verkkopuolella, josta jäin eläkkeelle.

Työt eivät kuitenkaan loppuneet, seurakuntahallinto ja kokonaiskirkon luottamustehtävät pitävät huolen siitä, ettei aika käy pitkäksi.

Olen toiminut -90 luvulta lähtien sekä seurakuntaneuvostossa että yhteisessä kirkkovaltuustossa, nykyisin myös yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Yhden nelivuotiskauden olin kapitulin maallikkojäsenenä, se oli avartava kokemus seurakuntien todellisuuteen.

Olen kolmatta kautta kirkolliskokouksessa ja sen talousvaliokunnassa. Kirkolliskokouksen valitsemana olen hiippakuntamme edustajana kirkkohallituksen täysistunnon jäsenenä. Hiippakuntavaltuustossa olen toiminut koko hiippakuntamme olemassa olon ajan.

Kirkolliskokouksen talousvaliokunnassa olen päässyt vaikuttamaan kirkkomme talouden lisäksi tietohallinnon kehittämiseen. Kannanottojen ja aloitteiden avulla olen saanut monenlaisia uudistuksia kirkon varojen järkevämpään käyttöön.

Kirkolliskokousaloitteestani tietohallinnon toimivuuden selvittämiseksi on tulossa raportti syksyn kirkolliskokoukselle – raportti on varsin mielenkiintoinen ja vaikututtava.

Jäsenyys oman alueeni, Kauklahden, kappelineuvostossa on antanut erinomaisen näkymän varsinaiseen kirkon työhön ruohonjuuritasolla.

Yhteistyömme eri seurakuntien yhdessä matkalla-ryhmien kanssa on toiminut hyvin ja on saanut aikaan muutoksia mm. lähetysmäärärahojen jakokysymyksessä. Tuki jaetaan kokonaiskannatuksen mukaan kaikille kirkolliskokouksen hyväksymille lähetysjärjestöille korvauksena kirkon valtuuttamasta työstä.

Kirkkomme työn ja päätöksien pohjana tulee olla Jumalan sana eli Raamattu. Se antaa selkeät vastaukset myös avioliittokysymykseen, minkä puinti kirkolliskokouksessakin on vienyt suhteettoman paljon aikaa ja energiaa muilta tärkeiltä kirkkomme kehittämisasioilta.

Kirkon tulee olla uskollinen perustehtävälleen, evankeliumin julistamiselle - se on kirkon olemassaolon avainkysymys.

Kirkon tulevaisuus ei ole ensisijaisesti riippuvainen jäsenkehityksestä, taloudesta tai rakenteista. Kysymys on ennen kaikkea siitä, pysyykö kirkko kirkkona.Lisätietoja