contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

XCopy of Ju-a L-n

Katsomosta pelaajiksi ja ammattipelaajat valmentajiksi.

ET_Lehtonen_Jukka_2018_web800.jpg
 
 

Jukka Lehtonen
KV: 21,  SN: 93

Dipl. ins, projektipäällikkö evp.
Lippajärvi

                

 

Koulutus, ammatti

 Dipl. ins., vesihuollon laitossuunnittelun projektipäällikkö evp.

Henkilöhistoriaa, perhesuhteista, harrastuksista

Minulla on teologi-vaimoni kanssa neljä tytärtä, neljä vävyä, seitsemän lastenlasta, ja kaksi pinseri-koiraa.

Harrastuksistani merkittävin on aina ollut aktiivinen maallikkotoiminta seurakunnassa jo lapsuudesta saakka, nykyään eläkkeellä on enemmän aikaa myös pyöräilyyn, sauvakävelyyn, hiihtoon, uintiin ja mökkeilyyn, ja osan ajasta vie tietenkin koirien hoito.

 Seurakunnallisia luottamustehtäviä:

Ennen seitsemän vuotta sitten tapahtunutta Espooseen muuttoa olen ehtinyt Helsingin puolella olemaan

 • Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsen kahtena vaalikautena

 • Seurakuntaneuvostoissa neljänä vaalikautena, myös vpj.

 • Hiippakuntakokousedustaja kahdesti

 • Rovastikuntakokousedustajana useasti

Tärkeimpänä pidän kuitenkin runsaasti itseäni ja innokasta maallikkojoukkuetta työllistänyttä toimintaamme evankelioimistyön toimikunnissa, joiden puheenjohtajina toimin n. 30 v. Tällöin kertynyttä kokemusta ja työnäkyä haluaisin Espoossakin toteuttaa.

Tällä vaalikaudella olen Espoossa ajoittain varajäsenenä hoitanut kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston ja yhtymän kiinteistöjohtokunnan tehtäviä varajäsenenä ja ollut Auroran kappelin kappelineuvoston jäsen.

Lisäksi opiskeluvuosinani toimin myös Teekkarien Ristin Kilta ry:n hallituksen jäsenenä ja sen jälkeen KRS:n Helsingin opiskelijatyön opiskelijahallituksen jäsenenä.

Asia, jota valtuutettuna haluaisi seurakunnan toiminnassa erityisesti edistää:

MOTTO: Katsomosta pelaajiksi ja ammattipelaajat valmentajiksi.

Se tarkoittaa: seurakuntalaiset tulisi kouluttaa ja rohkaista itsenäisiksi läheteiksi toimintaympäristössään ja toisten edelleen kasvuun ohjaaviksi ja opettajiksi viranhaltijoiden varustamana ja rohkaisemana.

Tällaisia maallikoille sopivia tehtäviä olisivat mm.:

 • Pienryhmien/piirien/solujen perustaminen/johtaminen /järjestäminen sekä opetuksen antaminen / keskustelujen johtaminen muiden maallikoiden kanssa

 • Avointen kutsutilaisuuksien järjestäminen yhdessä muiden maallikoiden kanssa tiiminä, kuten esimerkiksi : ”Sanan ja sävelen iltoja”, ”Majataloiltoja”, rukouspalveluiltoja, Raamatun tutkimisen opettamista / Raamatun esittelyä joko kirjoittain tai aihepiireittäin, Alfa-kurssien tiimien organisointi, alustuksia, juonto, musiikin johtaminen, keskusteluryhmän ohjaaminen, muut palvelutehtävät tiimissä

  Papiston ym. hengellisen työn virkakunnan tehtävien painopisteet:

 • Järjestää maallikoille koulutusta edellä esitetyn kaltaisiin tehtäviin: suunnittelutiimien johtamisesta, pienryhmien ja keskustelujen johtamisesta, puheen laatimisesta ja pitämisestä, sielunhoitotyöstä

 • Kristinopin teemastoon pohjautuvien jatkuvien Raamattuluentosarjojen (kurssien/seurakuntakoulujen/opetuslapseuskoulujen tms.) järjestäminen joka vuosi, jotta kirkkoväki ja uudet jäsenet voisivat löytää pelastavan uskon sisällön ja riittävän, oikean tiedon pohjalta uudestisyntyä suhteeseen Kristuksen kanssa.

 • Sakramenttien jakaminen nykyisen kirkkolain vaatimusten/oikeutuksen mukaisesti

Lisätietoja