contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

XCopy of J-i M-o

”Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme” näinä tiukkoinakin aikoina.

ET_Moisio_Jussi_2018_web800.jpg
 
 

Jussi Moisio
Kv: 24

diplomi-insinööri
Kalajärvi

Henkilökuvaus

Toimin niin yksityis- kuin julkishallinnon organisaatioissa toiminnan kehittämiseen tähtäävissä koulutus- ja kehittämishankkeissa. Arjen työssä on osoittautunut tärkeäksi, että kehittämisessä kuullaan kaikkien ääntä, ei vaan esimiesten vaan koko henkilöstön, joka tuntee työnsä vuosien kokemuksella. Veikko Lavia lainaten jokaisen idea on pohdinnan arvoinen.

Samaa pätee seurakunnan toimintaan, jokaisen seurakuntalaisen näkemys on arvokas ja ansaitsee tulla kuulluksi. Nykyisessä tilanteessa pitää vielä enemmän innostaa ihmisiä esittämään ajatuksiaan mitä ja millaista toimintaa he haluavat. Seurakunta ei kuitenkaan ole ennen kaikkea sosiaalilaitos vaan ”pelastuslaitos”, mikä pitää toiminnassa ottaa huomioon.

Motto ”Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme” näinä tiukkoinakin aikoina.

Lisätietoja

 

Jussi Moisio
mailto:jussi.moisio(at)elisanet.fi