contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

XCopy of K-i S-n

Yhdessä matkalla - kirkon puolesta

ET_Salminen_Kai_2018_web800.jpg
 
 

Kai Salminen
Kv: 30

Fil. yo
Karhusuo

Henkilökuvaus

Takana on yli 20 vuotta turvallisuusalan eri työtehtäviä; ammattinimikkeinä on ollut mm. turvasuojaaja, järjestyksenvalvoja, vartija, vartiointiliikkeen vastaava hoitaja, voimankäyttökouluttaja, ampuma-asekouluttaja. Tehtävät ovat olleet vaihtelevia ja työn puolesta on tullut tutuksi myös muita maita ja kulttuureja.

 Kristinuskosta en mitään ymmärtänyt koulun uskonnontuntien ja rippikoulun jälkeen. Nimikristittynä tuli elettyä ja kirkossa käyntiä välteltyä. Muutama vuosi sitten, etsiessäni matematiikkaan liittyvää materiaalia, vastaan tuli todennäköisyyslaskelmat evoluution oletetulle mekanismille. Siitä alkoi evoluutio-opin tieteellisiin perusteisiin tutustuminen tarkemmin. Luottamukseni logiikkaan ja tieteellisiin menetelmiin sekä käsitykseni siitä, että näyttöä on seurattava sinne mihin se johtaa, tunteista ja ennakkoluuloista piittaamatta, johtivat ensin kreationismiin ja sitten kristityksi. Tuolla pari vuotta kestäneellä matkalla jouduin miettimään maailmankuvani ja käsitykseni todellisuudesta joka osalta uudestaan ja opin paljon lisää luonnontieteistä, historiasta ja filosofiasta.

 Lähdin ehdolle näihin vaaleihin vaikuttaakseni omalta osaltani siihen, että evankelis-luterilainen kirkko pysyisi kristillisenä kirkkona. Ajat voivat muuttua, totuus ei muutu. Jumalan sanaan ei saa mitään lisätä, eikä mitään jättää pois. Raamattua ei pidä tulkita ”aikakauden hengen” tai muun muodin mukaan ja kirkon on pysyttävä linjauksissaan ja toiminnassaan Raamatussa annetuissa rajoissa.

 Yhdessä matkalla yhdistyksen teemoista olen jokaisesta täysin samaa mieltä ja tulen toimimaan tässä luottamustehtävässä niiden edistämiseksi, mikäli tulen valituksi.

 

Lisätietoja

Kai Salminen
Kai0432001103(at)gmail.com