web analytics

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

Copy of Kari Korpi

Yhdessä matkalla

 

Kari Korpi

Kv: 7
Sn: 59

Insinööri (Ylempi AMK)
projektinhallinnan päällikkö
Kaitaa

 

Esittely

Kristillinen arvomaailma, johon kuuluu toistemme kunnioittaminen, inhimillisyys ja hyvyys toisiamme kohtaan antaa perustan, joka kantaa koko elämän.

Olen 60-vuotias, naimisissa oleva kolmen lapsen Isä. Kaikki lapseni opiskelevat vielä ja pyrin sekä auttamaan että kannustamaan heitä elämässä eteenpäin. Asun Kaitaan kaupunginosassa Espoossa.

Koulutukseltani olen Insinööri (Ylempi AMK) ja ammatiltani projektinhallinnan päällikkö. Olen toiminut pitkään (17 vuotta) vetäjänä hankkeissa ja projekteissa, joilla mitataan laatua, kustannuksia, riskejä ja resurssien käyttöä. Olen myös kilpailuttanut eri palveluita ja järjestelmiä.

Tällä hetkellä työni käsittää projektitoiminnan kehittämistä organisaatiossani niin henkilöstön koulutuksen, teknologioiden, prosessien kuin uusien toimintamallien kautta. Periaatteenani on saada tehdylle työlle arvoa, joka perustuu siihen, että tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja vielä oikealla tavalla.

Näin pystytään aikaansaamaan arvoa tuottava ratkaisu, joka palvelee meitä kaikkia. Olen kirjoittanut omaan alaani liittyviä artikkeleita lehtiin ja luennoinut seminaareissa.

Olen ollut kuluvalla vaalikaudella Espoonlahden seurakuntaneuvoston varajäsen ja tehnyt vapaaehtoistyötä kirkon eri toimintamuodoissa. Tämä työ on antanut minulle paljon ja koen sen tärkeäksi osaksi omaa elämääni. Lisäksi omakotiyhdistystoiminta on lähellä sydäntäni.

Minulle kristillisyys merkitsee paljon ja sen kautta tulevien arvojen esillä pitäminen omassa elämässä on minulle keskeisimpiä asioita.

Minulle tärkeitä seurakunnassa edistettäviä asioita ovat:

  • Ikäihmisten parempi huomioiminen nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa niin, etteivät he syrjäydy ja jää yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle tässä kovasti digitaalisiin palveluihin perustuvassa tulevaisuuden yhteiskunnassa. Meidän täytyy kirkon kautta pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan luomalla uusia tukiverkkoja ja palveluita heille.

  • Kirkon rooli keskeisenä instituutiona tässä yhteiskunnassa on tuoda hengellisiä arvoja lasten ja nuorten tietoisuuteen kovien arvojen sijasta jo varhaisina kehitysvuosina. Myös nuorten syrjäytymisen estäminen on lähellä sydäntäni.

  • Espoon seurakuntayhtymän kannalta taloudenhoito ja tapa, jolla taloudelliset asiat tullaan tulevaisuutta ajatellen ratkaisemaan eri seurakunnissa on tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita, joihin pitää löytyä ennustettavuutta.

  • Sen mitä teemme pitää tuottaa laatua ja sitä kautta arvoa seurakuntien tekemille investoinneille ja niihin liittyville päätöksille.

  • Avioliittolaki ja sen toteutuminen ei saa olla este kirkon arvomaailmassa. Siihen liittyvät tulevat päätökset pitää vain olla kirkon linjan ja raamatun mukaisia

Äänestä minua niin saat äänellesi vastinetta…

Lisätietoja

Kari Korpi
kari.korpi(at)pp3.inet.fi