contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

Leo Hiltunen

Oma motto on oma motto

 
 

Leo Hiltunen
Kv: 12, Sn: 68

Toimitusjohtaja
Olarin srk.

 

Esittely

Olen ehdolla Olarin seurakuntaneuvostoon ja Espoon yhteiseen kirkkovaltuustoon voidakseni edelleen vaikuttaa seurakuntien toiminnan kehittämiseen.

Olen toiminut molemmissa em. kirkollisissa elimissä jo kohta kahdeksan vuotta. Sen lisäksi olen toiminut viisi vuotta Olarin seurakunnan edustajana Espoon seurakuntien yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Tein työelämäni kansainvälisen liike-elämän palveluksessa, joka avarsi näkemystäni monien yhteiskunnallisten asioiden suhteen. Siitä on ollut erittäin paljon hyötyä luottamustehtävieni hoitamisessa.

Yhteisöllisyyden edistäminen ja lähetystyö ovat erityisen lähellä sydäntäni.

Koska kirkko elää hyvin haasteellisia aikoja, on tärkeää että sen luottamustehtävissä toimii henkilöitä, joilla on riittävästi aikaa ja osaamista yhteisten asioiden hoitamiseen.

Vapaa-aikanani olen vetänyt mm. Viihtyisämpi Olari viher- ja siivousprojektia 13 vuoden ajan. Istutimme 10 000 perennaa ja saman määrän kukkasipuleita Kuitinmäen ostoskeskuksen alueelle ja keräsimme kesän aikana noin 2 000 säkillistä roskaa. Projekti tarjosi työtä kahdellekymmenelle pitkäaikaistyöttömälle.

Toimin kolme kautta, eli 12 vuotta, Espoon kaupunginvaltuustossa, nyt olen varavaltuutettu. Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä jatkan jo neljättätoista vuotta, sen lisäksi olen erikoissairaanhoidosta vastaavassa HYKS-lautakunnassa Espoon edustajana.

On erittäin tärkeää yhteisistä asioista päätöksiä tehtäessä, että luottamushenkilöt ymmärtävät ja osaavat suhteuttaa päätettävänä olevan asian suurempaan kokonaisuuteen.