contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

Maria Rajakari

Oma motto on oma motto

 
 

Maria Rajakari
Kv: 18, Sn: 74

Sosionomi AMK, perhepäivähoitaja
Olarin srk.

 

Esittely

Olen ehdolla Olarin seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon voidakseni vaikuttaa eritoten lasten kasvatustyöhön ja avioliittojen tukemiseen perheneuvonnassa sekä muissa tapahtumissa. Kristillisen kasvatustyön toimintaa on laajennettava koskemaan koululaisten aamupäivä - ja iltapäivätoimintaakin yhtenä vaihtoehtona. Kirkossa tarvitaan myös diakoniatyötä, jossa autetaan ihmisiä pahimman yli. Lisäksi diakoniatyöntekijän työ on keskeisessä roolissa palveluohjaajana nykyisessä monimuotoisessakin yhteiskunnassa.

Olen perheenäiti ja teen työtä lasten ja perheiden parissa. Olen koulutukseltani sosionomi AMK lastentarhanopettajan pätevyydellä ja opiskelen samalla sosiaalityötä avoimessa yliopistossa, joten diakoniatyö on vahvasti osaamiseni ydinaluetta kasvatustyön lisäksi. Olen myös toiminut työsuojeluvaltuutettuna ja mieheni työskentelee työsuojelutarkastajana aluehallintovirastossa, joten haluan tarjota työelämässä mahdollisuuden keskustella työpaikkapapin kanssa työpaikalla tai seurakunnan yhteydessä.

Seurakuntien taloudenhoidosta olen sitä mieltä, että palvelut on hyvä turvata. Seurakunnan tulee olla mahdollisimman lähellä ihmistä. Vapaa-aikanani olen pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan osallistumaan seurakunnan eri toimintoihin esim. perhemessuihin. Seurakunnassa käymisen lisäksi olen aktiivinen yhteiskunnallisessa järjestötoiminnassa sekä olen ”kunnostautunut” myös mm. bloggaajana.

Pidän tärkeänä, että kirkon sisään mahtuu erilaisia ihmisiä ja toimijoita sekä eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Jokaiselle on oma paikkansa. Missio Olariin kuuluvana haluan edistää vuorovaikutteista sekä toisia ihmisiä kunnioittavaa keskustelukulttuuria kaikkien kirkon jäsenten kesken. Esimerkkinä resurssien ja tilojen käytössä tämä periaate huomioiden; kaikki mahtuvat saman katon alle.