contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

tapiola_IMG_3463_b.jpg

Yhdessä matkalla - Tapiola

Yhdessä matkalla - Tapiola

Ryhmän esittely

Seurakunnan toiminnan lähtökohta on Raamattu — Jumalan hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta.

Meille tärkeitä teemoja ovat seurakuntayhteyteen kutsuminen, lähetystyö, lähimmäisten auttaminen lähellä ja kaukana sekä perheiden tukeminen. Seurakunta on hengellinen koti, jossa arvostetaan vapaaehtoistyötä ja rohkaistaan myös uusiin tapoihin hyvän sanoman esille tuomisessa. Eri tavoin ajatteleville seurakuntalaisille löytyy tilaa.

Seurakunnan taloudenhoidon tulee olla kestävällä pohjalla. Haluamme varmistaa seurakunnan ydintoimintojen jatkuvuuden. Investoinnit tulee keskittää nykyisten rakennusten toimivuuden parantamiseen ja erityisesti Tapiolan kirkkokiinteistön peruskorjaukseen.