contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

Terttu Savola

Oma motto on oma motto

 
 

Terttu Savola
Kv: 20, Sn: 77

Toimittaja
Matinkylä

 

Esittely

Espoolainen ja matinkyläläinen vuodesta 1977, pois lukien ne ajat, jotka olen ollut tehtävissä ulkomailla. Minulla on kaksi aikuista tytärtä ja 5 lastenlasta.

Työskentelin monia vuosia kotiseutulehden päätoimittajana ja olen saanut työskennellä myös Amerikassa ja Aasiassa. YK-liiton ihmisoikeuslähettiläänä ja Suomen Pakolaisavun luennoitsijana olen kiertänyt kertomassa ihmisoikeuksista kouluissa ja järjestöissä.

Seurakunnassa toimin monissa avustustehtävissä, kuten tekstinlukijana, ehtoollisavustajana ja juontotehtävissä.

Olen ehdolla Olarin seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon. Pidän tärkeänä, että seurakunnassa pitäydytään Raamatun mukaisessa evankeliumin julistamisessa, jossa opetetaan, että vastaanottamalla Jeesus henkilökohtaisesti vapahtajaksemme meillä on pääsy taivasten valtakuntaan.

Juuri tänä päivänä kirkon liberalisoitumispyrkimyksille tarvitaan vastavoimaa. Tarvitaan rohkeita uskovia kristittyjä, jotka uskaltavat puolustaa Raamatun sanomaa. Jotka uskaltavat kertoa nykyihmisille, joista monet eivät ollenkaan tunne Raamattua, että Raamatun ohjeiden ja Jumalan kunnioittaminen on hyväksi ihmiselle jo tässä ajassa. Ja tietenkin varsinkin silloin, kun täältä ajasta poistumme.

Seurakunnan tehtävänä on myös pitää huolta heikommista. Lähetystyö koti- ja ulkomailla, diakoniatyö ja vanhustyö sekä musiikkitoiminta ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lasten parissa tehtävä pyhäkoulu- ja kerhotoiminta varmasti kantaa hedelmää tulevaisuudessa.

Vapaaehtoinen palvelustyö on tärkeä auttamisen toimintamuoto, joka antaa hyvän mielen sekä autettaville että auttajille.