contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

XCopy of ET-V-t-t

Yhdessä matkalla - Tuomiokirkkoseurakunta

Vaaliteemat 2018

Jokaista tarvitaan Seurakunta on kaikille avoin hengellinen koti, joka antaa tukea elämän eri vaiheissa. Seurakunta rohkaisee kasvamaan lähimmäisenä sekä palvelemaan vapaaehtoisena.
Sanan ohjaamina Seurakunnan opetus ja toiminta perustuvat Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen.
Toivon sanomaa lähelle ja kauas Seurakunnan tehtävät ovat julistus ja palvelu lähellä ja kaukana, omalla paikalla ja lähetyskentillä. Haluamme tukea tätä työtä kaikkien kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Toivotamme maahanmuuttajat tervetulleiksi keskuuteemme. Vahvistamme yhteyksiä muihin kristillisiin seurakuntiin.
Toisiamme tukien Seurakunta pyrkii kohtaamaan ja auttamaan kaikkia avun tarvitsijoita, erityisesti heikommassa asemassa olevia.
Perheiden puolella Seurakunta tukee perheitä, kristillistä avioliittoa sekä lasten ja nuorten kasvatusta.
Taloudesta huolehtien Seurakunnan taloudenhoidon tulee olla kestävällä pohjalla. Varmistamme seurakunnan ydintoimintojen jatkuvuuden.