contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

Virve Soini

Oma motto on oma motto

 
 

Virve Soini
Sn: 78

FM, opettaja
Olarin srk.

 

Esittely

Olen ehdolla Olarin seurakuntaneuvostoon voidakseni palvella ja vaikuttaa yhteiseen päätöksentekoon.

Pidän tärkeänä, että kirkko on rakkauden yhteisö, jonka tulee keskittyä olennaiseen ja julistaa selkeästi ydinsanomaa, pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Haluan kehittää seurakuntamme alueellista toimivuutta pienyhteisöissä, joissa ihmiset voivat kokea huolenpitoa ja läheisyyttä.

Olen toiminut monissa seurakunnan luottamustehtävissä ja ollut vapaaehtoisena jo vuosikymmenten ajan.

Pieni ihminen on sydäntäni lähellä. Haluan tehdä työtä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

Olen koulutukseltani biologi, opettaja ja kasvattaja. Olen toiminut biologian ja maantiedon lehtorina sekä ympäristökasvattajana peruskoulussa.