shopify analytics ecommerce

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

espoonlahti_IMG_2858_b.jpg

Teemamme ovat

Yhdessä matkalla – Espoonlahti

Jokaista tarvitaan

Seurakunta on kaikille avoin hengellinen koti, joka antaa tukea elämän eri vaiheissa. Seurakunta rohkaisee kasvamaan lähimmäisenä sekä palvelemaan vapaaehtoisena.

ym_kuvakkeet_sanan ohjaamina.png

Sanan ohjaamina

Seurakunnan opetus ja toiminta perustuvat Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen.

lk.jpg

Toivon sanomaa lähelle ja kauas

Seurakunnan tehtävät ovat julistus ja palvelu lähellä ja kaukana, omalla paikalla ja lähetyskentillä. Haluamme tukea tätä työtä kaikkien kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Toivotamme maahanmuuttajat tervetulleiksi keskuuteemme. Vahvistamme yhteyksiä muihin kristillisiin seurakuntiin.

tt.jpg

Toisiamme tukien

Seurakunta pyrkii kohtaamaan ja auttamaan kaikkia avun tarvitsijoita, erityisesti heikommassa asemassa olevia.

Perheiden puolella

Seurakunta tukee perheitä, kristillistä avioliittoa sekä lasten ja nuorten kasvatusta.

to.jpg

Taloudesta huolehtien

Seurakunnan taloudenhoidon tulee olla kestävällä pohjalla. Varmistamme seurakunnan ydintoimintojen jatkuvuuden.