contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

Yhdistys

Yhdessä matkalla ry on 2.6.2014 perustettu espoolainen seurakuntatoimintaa tukeva yhdistys. Yhdistys on puoluepolitiikasta riippumaton.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan muun muassa koordinoimalla seurakuntavaaleihin valmistautumista alueen seurakunnissa sekä järjestämällä keskustelutilaisuuksia. Yhdistyksen tehtävänä on edistää kristittyjen yhteyttä. Yhdessä matkalla ry pyrkii pitämään kristillistä näkökulmaa esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Yhdistys kouluttaa jäseniään ja voi harjoittaa julkaisutoimintaa.