contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Espoo
Finland

Yhdessä matkalla on mukana Espoon seurakuntavaaleissa 2014.

Kaarina Järvenpää

Oma motto on oma motto

 
 

Kaarina Järvenpää
Kv: 13

Perhe- ja sosiaalipalveluiden ylilääkäri
Olari

 

Esittely

Olen ollut Olarin seurakunnan jäsen vuodesta 1979. Minulla on neljä aikuista lasta ja neljä lastenlasta. Lasten ollessa pieniä olin aktiivisesti mukana seurakunnan äiti-lapsi kerhossa. Olarin seurakunnan jumalanpalveluksissa olen käynyt säännöllisesti ja osallistunut muuhunkin toimintaan.

Olen ollut Espoon yhteisessä kirkkovaltuustossa vuodesta 1993 lähtien. Olen ollut aiemmin yhteisten palvelujen johtokunnassa ja kuluneen kauden aikana perheasiainneuvottelukeskuksen johtokunnassa.

Lähin hengellinen yhteisöni on Olarin seurakunta. Opiskeluaikana olin mukana Suomen evankelis-luterilaisen opiskelijalähetyksen toiminnassa ja edelleen osallistun kyseisen järjestön seniorien tapaamisiin. Satunnaisesti osallistun useiden järjestöjen kuten Suomen Raamattuopiston tilaisuuksiin.

Toimin aktiivisesti mukana myös muissa yhteistä hyvää edistävissä järjestöissä kuten Suomen Kristillisen Lääkäriseuran toiminnassa, Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksessä. Olen myös jäsen Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyystoimikunnassa.

Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana vuodesta 2008 varavaltuutettuna ja kaupunginvaltuutettuna. Olen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen.

Lähetystyön näen seurakunnan keskeisenä tehtävänä ja sitä kautta ihmisten auttamisen ympäri maailman. Lähetystyö on ihmisten auttamista niin hengellisesti kuin aineellisesti, se on sairaiden hoitamista, lasten koulutusta, naisten aseman parantamista kehitysmaissa.

Olen työskennellyt terveyskeskuslääkärinä ja koululääkärinä Espoossa yhteensä lähes 30 vuotta. Vuodesta 2010 lähtien olen työskennellyt Helsingissä ensin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkärinä ja nyt johtajalääkärinä perhe- ja sosiaalipalveluissa.

Harrastuksiani ovat sienestys, marjastus ja luonnossa liikkuminen.

Lisätietoja